Ambassade van de Republiek Suriname in Brussel, Belgie

NL
Welkom op de website van de Ambassade van de Republiek Suriname in Brussel, België.

De Ambassade is een instrument in het buitenlands beleid van de Surinaamse Regering bij het aangaan van diverse relaties z.a: diplomatieke-; bilaterale-; multilaterale-; handels-; culturele- en educatieve relaties, die een belangrijke rol spelen en op een adequate wijze een bijdrage dienen te leveren bij de ontwikkeling van Surinaamse economie. Diversiteit is onze kracht.

De Ambassade verleent tevens ook consulaire diensten zoals: het verstrekken van diverse visa soorten, paspoorten, rijbewijzen en overige documenten uit het bevolkingsregister van Suriname.

Het verstrekken van de nodige informatie aan burgers en bedrijven over zaken, die betrekking hebben tot Suriname, behoort ook tot onze dienstverlening.

Paspoorten
Paspoorten

Houders van een Surinaams paspoort kunnen de aanvraag voor een nieuw paspoort reeds 8 (acht) maanden voor de vervaldatum van het nog geldige paspoort indienen.

Toeristenkaart
Toeristenkaart

De toeristenkaart voor Suriname wordt naast de verschillende bestaande typen visa afgegeven aan bepaalde categorieën van vreemdelingen.

Machtiging tot Kort Verblijf
Machtiging tot Kort Verblijf

Visumplichtige vreemdelingen van niet Surinaamse origine, die langer dan 90 dagen wensen te verblijven in de Republiek Suriname.

Surinaams rijbewijs & officiële documenten uit Suriname
Surinaams rijbewijs & officiële documenten uit Suriname

Houders van een Surinaams rijbewijs die woonachtig zijn in Nederland kunnen bij het Consulaat Generaal van de Republiek Suriname.

Personen van Surinaamse Afkomst
Personen van Surinaamse Afkomst

Op 21 januari 2014 werd de wet houdende vaststelling, van de status van PSA en de rechten en plichten die uit deze status voortvloeien, afgekondigd.

Zaken doen in Suriname
Zaken doen in Suriname

Suriname staat open voor duurzame partnerschappen waarbij er met name gefocust wordt op productie, connectiviteit en innovatie.

Ontdek Suriname
Ontdek Suriname

Suriname is het meest bosrijke land ter wereld. Met een bosbedekking van meer dan 93% doet het zichzelf wereldwijde eer aan.